PhD travel support - Previous calls

קול קורא – מלגות תמיכה בנסיעות לכנסים בחו”ל

המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון (HCMH) מציע מלגות תמיכה לדוקטורנטים עבור השתתפותם הפעילה בכנסים בחו”ל אשר מתקיימים  מתחילת סמסטר ב’ ועד סוף סמסטר קיץ של שנת תש”פ (2019-20).

זכאים למלגה תלמידי דוקטורט בשלב ב׳ באוניברסיטת חיפה, הנוסעים להרצות על נושאים הקשורים באופן ברור לתחומי העיסוק של המרכז, ואשר טרם קיבלו את תמיכת המרכז בעבר

לקריאה נוספת...

על המועמדים לשלוח את הפרטים הבאים:

  • כותרת ותקציר ההרצאה בכנס
  • שם, תאריך ומיקום הכנס
  • תוכנית הכנס ובה מופיעים שם המציג/ה וכותרת הרצאתו/ה
  • תיאור המחקר לדוקטורט (עד 300 מלים)

המלגה עומדת על סכום של עד 500$ לאדם.

יש לשלוח את כל החומרים בפורמט PDF לשירי ברנהרט, מנהלנית HCMH, בכתובת hcmh@univ.haifa.ac.il עד ה – 15/4/2020.

קול קורא – מלגות תמיכה בנסיעות לכנסים בחו”ל

המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון (HCMH) מציע מלגות תמיכה לדוקטורנטים עבור השתתפותם הפעילה בכנסים בחו”ל אשר מתקיימים עד תחילת סמסטר ב’ של שנת תש”פ (2019-20).

זכאים למלגה תלמידי דוקטורט בשלב ב’ בכל אוניברסיטת מחקר בארץ, הנוסעים להרצות על נושאים הקשורים באופן ברור לתחומי העיסוק של המרכז, ואשר טרם קיבלו את תמיכת המרכז בעבר.

לקריאה נוספת...

על המועמדים לשלוח את הפרטים הבאים:

א) כותרת ותקציר ההרצאה בכנס

ב) שם, תאריך ומיקום הכנס

ג) תוכנית הכנס ובה מופיעים שם המציג/ה וכותרת הרצאתו/ה

ד) תיאור המחקר לדוקטורט (עד 300 מלים)

המלגה עומדת על סכום של עד 500$ לאדם.

יש לשלוח את כל החומרים בפורמט PDF לשירי ברנהרט, מנהלנית HCMH, בכתובת hcmh@univ.haifa.ac.il עד ה – 30/09/19.