כלכלה ומסחר בתקופת הברונזה הביניימית

המפגש השני של פורום הברונזה הביניימית

באדיבות יניר מילבסקי, רשות העתיקות

יום חמישי, 24 ביוני 2021 , 10:00-16:00
כיתה מס’ 108 , הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה

10:00 התכנסות
10:15 – 12:00 מושב ראשון
דברי פתיחה
שלומית בכר, אוניברסיטת חיפה
כלכלתה של תקופת הברונזה הביניימית: משמעות של יישות כרונולוגית מדוברת למדי
יניר מילבסקי, רשות העתיקות
מצפון תצא סחורה – מסחר בין דרום הלבנט וסוריה
נעמה ולצר, אוניברסיטת תל אביב
החפירות בארד אל סמרה, אור נוסף על תפרוסת היישוב בצפון מישור החוף בתקופת הברונזה הביניימית
נמרוד גצוב, רשות העתיקות
12:00 הפסקת צהריים
13:15 – 14:45 מושב שני
“ילד סנדוויץ” – כלי האבן מתקופת הברונזה הביניימית – השפלה וההר כמקרה מבחן
יואב וינגרטן, רשות העתיקות
שרידי בעלי חיים כסממן לתזונה, כלכלה וסביבה
ליאורה קולסקה הורביץ, האוסף הלאומי למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית
דמויות בעלות ראש סהר בחרותות הסלע של הר הנגב ומשמעותן להבנת פעילות חברתית-כלכלית באזור בתקופת הברונזה הביניימית
ליאור שוימר ויובל יקותיאלי, אוניברסיטת בן גוריון
14:45 הפסקת קפה
15:00 דיון
15:45 סיכום ומסקנות
הלנה רוט, אוניברסיטת תל אביב, וקרן קובלו-פארן, רשות העתיקות

להשתתפות מקוונת, אנא הצטרפו אלינו בזום.

להגעה פיזית, אנא אשרו השתתפותכם. מספר המקומות מוגבל.

שלומית בכר shlomitbechar@yahoo.com

קרן קובלו-פארן karen@israntique.org.il

הלנה רוט helena.marg@gmail.com