סמינר משותף של החוג להיסטוריה כללית והחוג לתולדות ישראל

לשון עברית, חוק רומי, נוסחאות מצריות: מכתב עברי על פפירוס מאוקספורד

ד"ר עמית גבריהו

האוניברסיטה העברית בירושלים

כ״י אוקספורד Heb.d.69 (P) הוא איגרת עברית כתובה על פפירוס. זהו ממצא נדיר: איגרת כתובה עברית על פפירוס, הראשונה הידועה לנו אחרי מרד בר כוכבא. היא השתמרה היטב וקריאה בקלות לדוברי עברית מודרנית. האיגרת מספרת את סיפורם של מלוה ולוה, ומתעדת את נסיונותיו של המלוה, לעזר בן יוסה, לקבל את כספו בחזרה.

האיגרת פורסמה כבר בשנת 1903 ונחקרה על ידי מספר חוקרים, אך טיב ההלואה שבה ונוסחאות המכתב טרם הובנו כראוי. בהרצאתי אני מראה שהמכתב מתעד הלוואה בריבית, על פי הריבית החוקית באימפריה הרומית. אני משלב תובנות מתחום הפיננסים והאפיסטולוגרפיה כדי להציע תיארוך בטוח יותר למכתב (בין המאה הרביעית לשישית), ולמקמו לא בארץ ישראל, כפי שחשבו רוב החוקרים, אלא במצרים. הבנה של הזמן והמקום בו נוצר המכתב מאפשרים גם מבט על החברה שיצרה אותו, ומאפשרים הצצה לעולמם דרך החור שבגרוש.

יום שלישי, ה – 31 במאי 2022. 14:00.

אולם 146, אגף הספריה החדש,

אוניברסיטת חיפה