Dr. David Friesem wins University of Haifa's Rector Award!

IMG DF1

Congratulations to HCMH’s member, Dr. David Friesem, on winning the University of Haifa’s Rector Award for Young Researchers (2021-2022)!

Keep up the good work David! We couldn’t be prouder!

ברכות חמות לחבר המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון, ד”ר דוד פריזם, על זכייתו בפרס הרקטור לחוקרים צעירים לשנת תשפ”ב (אוניברסיטת חיפה)!

עלה והצלח דוד! גאים בך מאד!