החוג להיסטוריה כללית והחוג לתקשורת

עיתונות ותרבות בין הפופולארי, הפופוליסטי והים-תיכוני

כנס הוקרה לפרופ' עוזי אלידע

תוכנית הנכס:
12:15 – התכנסות

12:45 – 13:00 – פתיחה וברכות
יו”ר: פרופ’ רועי דודזון, אוניברסיטת חיפה
פרופ’ רון רובין, נשיא אוניברסיטת חיפה
פרופ’ אפרים לב, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה
פרופ’ נורית טל-אור, ראש החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה

13:00 – 14:15 – ההיסטוריוגרפיה של הים התיכון
יו”ר: ד”ר צור שלו, אוניברסיטת חיפה
רשתות ומרחב בים התיכון: מפרננד ברודל לתורת הרשתות
פרופ’ עירד מלכין, אוניברסיטת ת”א
מה אדוארד סעיד לא צפה? ההיסטוריוגרפיה של עמי המזרח התיכון כחמישים שנה אחרי ‘אוריינטליזם’
פרופ’ גדי גילבר, אוניברסיטת חיפה
האופציה הים התיכונית
פרופ’ דוד אוחנה, אוניברסיטת בן גוריון

14:15 – 14:45 – הפסקה

14:45 – 16:00 – בין תקשורת פופולארית ופופוליזם
יו”ר: פרופ’ יריב צרפתי, אוניברסיטת חיפה
בישול, טיול, מסלול: שלוש מחשבות על מחקר של תרבות פופולארית
ד”ר מיה מזור-טרגרמן, מכללת אורנים
“דרושה מנהיגות כדי להנהיג!”: אחריות תאגידית ועמימות דיאלוגית בראיון המשודר
ד”ר לילי בוקסמן-שבתאי, האוניברסיטה העברית
ספירלה של שיח רעיל: כיצד נאמנות למחנה הפוליטי מגבירה שיח פוגעני ועוין ברשתות החברתיות
ד”ר אלון צויזנר, אוניברסיטת חיפה

16:00 – 16:15 – הפסקה

16:15 – 16:45 – מושב מסכם
יו”ר: פרופ’ תמר כתריאל, אוניברסיטת חיפה
פרופ’ עוזי אלידע, אוניברסיטת חיפה
משתתפים מהקהל בקמפוס ובאינטרנט

ועדת הכנס: ד”ר נירה פנסר, החוג להיסטוריה כללית; פרופ’ רועי דודזון, החוג לתקשורת.

יום חמישי, ה 23 בנובמבר, 2023

חדר 5014, קומה 5, בניין רבין

אוניברסיטת חיפה