facebook icon

PhD travel support

המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון, אוניברסיטת חיפה

קול קורא – מלגות תמיכה בנסיעות לכנסים בחו"ל

המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון (HCMH) מציע מלגות תמיכה לדוקטורנטים עבור השתתפותם הפעילה בכנסים בחו"ל אשר מתקיימים  מתחילת סמסטר ב' ועד סוף סמסטר קיץ של שנת תש"פ (2019-20).

זכאים למלגה תלמידי דוקטורט בשלב ב׳ באוניברסיטת חיפה, הנוסעים להרצות על נושאים הקשורים באופן ברור לתחומי העיסוק של המרכז, ואשר טרם קיבלו את תמיכת המרכז בעבר.

על המועמדים לשלוח את הפרטים הבאים:

  • כותרת ותקציר ההרצאה בכנס
  • שם, תאריך ומיקום הכנס
  • תוכנית הכנס ובה מופיעים שם המציג/ה וכותרת הרצאתו/ה
  • תיאור המחקר לדוקטורט (עד 300 מלים)

המלגה עומדת על סכום של עד 500$ לאדם.

יש לשלוח את כל החומרים בפורמט PDF לשירי ברנהרט, מנהלנית HCMH, בכתובת This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עד ה – 15/4/2020.

Previous calls